viernes, 9 de julio de 2010

Adeziunea pentru inscrierea in Partidul Poporului RomanTrimiteti adeziunea voastra completata si scanata pe adresa tudor_barbu_otv@yahoo.com cu mentiunea adeziune Partidul Poporului sau prin corespondenta normala OTV,bd Preciziei 3, Bucuresti
Lista este act public, a fost intocmita conform dispozitiilor Legii Partidelor Politice, nr. 14/2003 si se afla sub incidenta art. 292 din Codul Penal. Semnatarii prezentei liste sunt membri fondatori ai PARTIDULUI POPORULUI. Este interzisa semnarea de catre o persoana pe mai multe liste.

DECLARATIE

Subsemnatul......................................................, domiciliat in..............................................................................., nascut la data de ….........., in localitatea…………………, judetul…………………., posesor al……, seria……, nr………….., CNP ………………….., declar pe propria raspundere ca toate datele si semnaturile cuprinse in prezenta lista, care are un numar de……. pozitii, corespund realitatii.

Semnatura Data Localitatea

............... ............... ..........................


Descarca adeziunea ( formularul ) de AICI

miércoles, 7 de julio de 2010

Partidul Poporului

Partidul Poporului a fost creat pentru sustinerea candidatului Dan Diaconescu la presedintia Romaniei si pentru sustinerea promulgarii si aplicarii Legii Cojocaru gandita si initiata de d-l Constantin Cojocaru.

martes, 6 de julio de 2010

Legea Cojocaru

LEGEA COJOCARU

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

Proiect de lege privind despagubirea cetatenilor Romaniei, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comuna in proprietatea statului roman

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, efectueaza o emisiune de obligatiuni prin care se angajeaza sa restituie cetatenilor Romaniei capitalul trecut in patrimoniul societatilor comerciale si regiilor autonome create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990.

Art. 2. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1.000 (una mie) euro.

Art. 3. Fiecare cetatean major al Romaniei este indreptatit sa primeasca un numar de 20 obligatiuni, fiecare obligatiune avand o valoare nominala de 1.000 euro, respectiv un total de 20.000 euro.

Art. 4. Termenul limita de rascumparare a obligatiunilor emise in baza prevederilor prezentei legi este de 10 de ani de la data emiterii lor.

Art. 5. Obligatiunile emise in baza prezentei legi nu pot fi instrainate. Ele pot fi lasate mostenire, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 6. Dobanda la obligatiunile ce fac obiectul prezentei legi este de 0,5 % pe an si se datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care sunt emise obligatiunile, urmand sa fi platita odata cu rascumpararea obligatiunilor.

Art. 7. Rascumpararea obligatiunilor si plata dobanzilor aferente se fac din Fondul National pentru Despagubiri si Investitii care are ca surse:

a) sumele incasate de statul roman din vanzarea actiunilor si activelor aflate in proprietatea sa;

b) dividendele si profiturile incasate de statul roman pentru capitalurile aflate in proprietatea sa;

c) impozitul progresiv pe avere;

d) impozitul pe averile dobandite in mod illicit;

e) alte surse stabilite prin lege.

Art. 8. Fondul National pentru Despagubiri si Investitii se constitutie prin hotarare de Guvern emisa in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 9. In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul prezinta Parlamentului proiectul legii privind impozitul progresiv pe avere si proiectul legii privind controlul averilor.

Art. 10. Obligatiunile emise in baza prezentei legi vor fi rascumparate incepand cu anul urmator emiterii lor, prin concursuri de proiecte, sumele banesti corespunzatoare fiind utilizate pentru finantarea de proiecte de investitii propuse de persoanele fizice autorizate si de societatile comerciale care ii vor avea ca actionari sau asociati pe detinatorii de obligatiuni.

Art. 11. Metodologia privind obligatiunile emise in baza prezentei legi se stabileste prin hotarare de Guvern emisa in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, printr-o metodologie similara cu cele utilizate pentru finantarile nerambursabile acordate de Uniunea Europeana.

Art. 12 – Impiedicarea aplicarii prezentei legi constituie infractiune iar persoana fizica responsabila se sanctioneaza cu amenda penala in cuantum de 100 000 lei.

Pentru mai multe informatii, citeste si MANIFEST-ul, Instructiunile, Precizarile, Apelurile si celelalte rubrici postate pe site


Descarca formularul pentru semnaturi de aici!